Cursus en bijscholing

Reanimatie en AED (automatische externe defibrillator)

Wekelijks worden ruim 300 mensen getroffen door een hartstilstand of een fibrillerend hart. In beide gevallen wordt de levenskans van het slachtoffer mede bepaald door het optreden van omstanders. Vast staat dat, wanneer niemand iets doet, er geen overlevingskans is.

Inhoud en examen

Bij onze reanimatie en AED cursus leert men hoe snel te handelen. Snelheid is een belangrijke schakel, indien er snel de juiste handelingen worden gedaan neemt de kans van een geslaagd optreden enorm toe. In openbare ruimten is de AED steeds meer aanwezig. Wanneer een AED wordt gebruikt in combinatie met reanimeren vergroot dit de kansen van het slachtoffer.

U leert bij onze reanimatiecursus de juiste volgorde van handelingen;

  • Controle bewustzijn, aanspreken, aanschudden en ademhalingscontrole
  • Alarmeren
  • Hartmassage (borstcompressie) en beademen
  • Communiceren tijdens een calamiteit
  • Toepassen van de AED in combinatie met reanimeren
  • Eerste hulp bij verslikking en verstikking

Cursusduur:

Laat u gegevens achter en wij bellen u terug

Heeft u vragen?

Geen velden gevonden.