Cursus en bijscholing

EHBO – aan kinderen

EHBO Sneek organiseert een speciale cursus gericht het behalen van het Oranje Kruis Certificaat “Eerste Hulp aan Kinderen”. De inhoud van deze cursus is gericht op de leeftijdsgroep van 0 t/m 12 jaar.

Eerste Hulp aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen extra kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met een certificaat “Eerste Hulp aan Kinderen” weet u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels.

Ook krijgt u inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen (0-1 jaar) en kinderen (1-puberteit) bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.

Het certificaat kan behaald worden zonder enige voorkennis van Eerste Hulp. Diegene die het diploma Eerste Hulp Bij Ongelukken van Het Oranje Kruis al in hun bezit hebben, krijgen na afloop een vermelding op het diploma dat zij dit certificaat behaald hebben.

Inhoud en EHBO examen

In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen, hun omgeving en welke maatregelen u kunt nemen om de veiligheid te vergroten. Ook komen er een aantal kinderziektes aan bod en hoe u dan kunt handelen.

Tijdens de cursus leert u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen, bij bijvoorbeeld:

  • een bloeding
  • shock
  • kneuzing en verstuiking
  • botbreuk
  • tandletsel
  • oververhitting
  • koortsstuipen
  • brandwond.

Laat u gegevens achter en wij bellen u terug

Heeft u vragen?